Kostumedesign


Kostumet er uløseligt forbundet med kropssproget og skal arbejde sammen med spilleren i fortolkningen af rollen. Derfor arbejder Karen Margrethe Høskuldsson med kostumerne så den kreative proces får en analytisk vinkel - uanset om det drejer sig om kostumer til klassisk sceneoptræden eller kostumer som tøj til leg i børnestørrelse. Ud over fremstilling af kostumer kan der tilbydes forskellige former for supervision ved kostumeplanlægning/fremstilling til f.eks. amatørforestillinger. Links til hhv. siden om en scenekjole, lavet til Cecilie Stenspil, siden om kostumer, lavet til Hjerteforeningens børneklub Rumlerikkerne samt scenografi til forestillingerne  "Rumlerikkerne på eventyr"/"Rumlerikkerne i Slikbøvsens land" og "Rumlerikkerne i fedtefadet".

Se flere links i det emneopdelte CV under punktet 'scenografi'.

Foredrag, workshops, gæsteundervisning og undervisningsmateriale i relation til kostumedesign:


Kostumet som kropssprogets forlængelse.
De signaler der sendes ved hjælp af beklædningen kan med fordel udnyttes - og overdrives - når man arbejder med kostumedesign af enhver art. Derfor arbejdes der her med en egentlig forståelse af kostumets visuelle effekter som led i spillerens nonverbal kommunikation. Der arbdejdes med proportioner/proportionsforvrængninger i silhustten såvel som med detaljernes magt i helhedsbilledet. Se også siden om Style Reading.
 
 • Reference:

 • ".... Den 30. september tog vi til Glentehusene i Albertslund for at få inspiration af designeren Karen Margrethe Høskuldsson, ............... Den særlige værdi ved denne ekskursion var at den forelæsning ...... som vi fik at høre ikke på nogen måde bandt fantasien, men derimod slap den løs, og efter forelæsningen var der så en livlig plenum-diskussion om hvad man kunne gøre for at få vores eventyr til at syne af noget. De tilstedeværende kunne med rette føle deres forslag geniale, og jeg er sikker på at vi to lærere følte at vi fik et ekstra kursus i pædagogik. ....."
  Uddrag af Marianne Olsens artikel i Herlufholm Skoles Årsskrift, Kontakt, maj/juni 2000, omhandlende tilblivelsen af årets skolekomedie, musicalen "Kom ud af din hule".
  Historisk inspirerede kostumer.
  Foregår stykket i en bestemt historisk periode, er der god grund til at lade kostumerne være inspireret af netop denne historiske tid. Ved at zoome ind på periodens dragter kan man danne sig et overblik over hvilke elementer, der vil være gavnlige at bruge i det enkelte tilfælde - for eksempel korsetterne fra den pågældende tid - der ændrer kropssproget. Der kan leveres inspiration og konstruktions vejledninger, der gør det muligt at "omdanne" nutidsmennesker til de ønskede faconer.

  Lad børnene lave deres egne kostumer.
  Udgangspunktet er en holdning om, at børnene skal have en total oplevelse ved først at leve sig ind i den figur, kostumet skal forestille, derpå selv tegne skitserne til kostumet for så at opleve det tage form mellem deres hænder. Der gives eksempler på, hvordan man løser de praktiske problemer så som, hvordan man får en tegning, der faktisk er til at arbejde efter, eller hvordan man løser det, der "ikke kan lade sig gøre", så tekniske vanskeligheder ikke kommer til at stille sig i vejen for børnenes kreativitet.
  Erfaringerne på området er indhentet gennem blandt andet kostumeprojekter i en SFO og i fritidshjem.

  Link til siden om et specifikt børneprojekt med legekostumer, og link til en artikel, bragt i Unge og Unger 14, om et fastelavnsprojekt, hvor børn i begge tilfælde selv lavede deres kostumer. Link til en gratis prøve på et undervisningsmateriale for børn fra 4. klassetrin om, hvordan man kan lave kostume hætter selv.

  Ring, skriv eller send en mail for yderligere oplysninger.

  Link til forsiden for Høskuldsson Design.

  Kontakt