Projekt legekostumer.

Daginstitutionen Valhalla i Farum har gennemført et 30 timers projekt, hvor der bliver lavet legekostumer med Karen Margrethe Høskuldsson som konsulent.

Børnene i fritidshjemmet var selv primus motor i valget af, hvordan kostumerne skulle se ud.

De tegnede selv forslag til kostumerne på baggrund af egne, fysiske forestillinger om, hvordan kostumets figur bevæger sig og agerer.

Der blev tegnet såvel kostumer til lege med gys og gru som kostumer til meget fredelige lege - så som at ligge på gulvet og være søløve.

Efter tegnefasen var det tid til at få ideerne til at løfte sig fra papiret og blive til virkelighed i tre dimentioner.

Der blev valgt det grundprincip for alle dragterne at de skulle kunne bruges til leg både indendørs og udendørs, og de skulle altså kunne gå uden på det tøj, børnene til enhver tid står og går i - også overtøj.

Det betød i praksis at dragtideerne konverteredes til en dragttype der dækker lige netop nok af barnet og barnets eget tøj til

at illusionen om identitsskifte bevares.

I de fleste tilælde kom dragten til at dække det meste af ansigtet samt det øverste af kroppen foran og noget mere af kroppen bagpå.

Der skulle være plads til den fysiske udfoldelse som figuren/rollen lagde op til, og børnene havde da også tegnet kostumerne som de ville tage sig ud på det kropssprog, de forbandt med figuren.

I selve fremstillingsprocessen var det også børnene der sad ved symaskinerne med nogle voksne som tekniske assistenter. Der skulle trådes symaskiner, klippes i stoffet, forklares hvordan man arbejder med applikationsteknik, hvordan man syr øjenhuller, hvordan man holder styr på pladevat og hvordan man arbejder med polyesterstivere - for bare at nævne nogen af de teknikker der kom i anvendelse.

Børnene arbejdede sammen i små grupper så en pæn del af de skitserede kostumer kunne blive gjort færdige på de to uger projektet løb over. Bagefter skulle både pædagoger og børn have erfaring nok til at fortsætte arbejdet på egen hånd uden konsulentbistand.
 

Det var selvfølgelig ikke alle de medvirkende børn der kom til at arbejde samtidig, men når den enkelte gruppes medlemmer skiftes til at være i sving flyttede projektet sig i et konstant tempo, mens der også blev tid til at lege lidt ind imellem.

Efterhånden kunne det være svært at indfange de enkelte dele af et kostume 
 

for at få det hele syet sammen, fordi hovedet legede for sig selv ét sted mens kroppen legede et andet sted.

Selve fremstillingsprocessen foregik på børnenes betingelser. Når de selv skulle lave så meget som muligt af arbejdet kunne der ind imellem være fast arbejde for flere voksne med at pille syningerne op igen, fordi der lige var gået noget galt.

Der var stor forskel på koncentrationsniveauet fra dag til dag, så en fast køreplan var umulig at overholde.

Alligevel lykkedes det at få alle de påbegyndte kostumer gjort helt færdige inden den fastsatte tid for projektets forløb var brugt helt op.

Det var tydeligt at se den dobbelte begejstring, børnene følte ved de nye legekostumer; dels havde de nu noget nyt at lege med og dels havde de en fantastisk stolthed over at have lavet det (aller meste) helt selv!
 

Link til hovedsiden for kostumer.

Link til en artikel om et andet børneprojekt med fremstilling af fastelavnskostumer.

Link til undervisningsmateriale der viser, hvordan man kan lave sig en kostume hætte.

Link til forsiden for Høskuldsson Design